ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่

ศูนย์การเรียนชุมชนดีสมบุญ
กศน.เขตบางบอน
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ตั้งแต่วันที่ 1-31  ตุลาคม  2561
 ทุกระดับ
  
รอบการเรียน เวลา 08:00-16:00 น.
มีวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์  
ติดต่อสอบถาม และสมัครเรียนได้ที่
ครปู 090-676-2284 
หรือ Ad Line ที่ QR Code ข้างบน
เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร     จำนวน   3 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร       จำนวน   3 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พ่อของผู้สมัคร  จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน แม่ของผู้สมัคร  จำนวน 2 ฉบับ กรณีพ่อ-แม่ เสียชีวิตให้นำ สำเนาใบมรณะบัตรมาแทน หรือ ใบสูติบัตร(ใบเกิด)
 5. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม    จำนวน 4) ฉบับ (ยกเว้นสมัครระดับประถมศึกษา  ไม่ต้องมี) กรณีต้องการเทียบโอนต้องนำใบระเบียนการศึกษาที่ต้องการเทียบโอนตัวจริงมายื่นพร้อมกับวุฒิการศึกษา ระดับสุดท้ายที่มี
 6. รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง เสื้อขาว ฉากหลังน้ำเงิน (ผู้หญิงเก็บผมให้เรียบร้อย ผู้ชายไม่มีหนวดเครา)   จำนวน  4  รูป
 7. เอกสารอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ฯลฯ

  กรณีสมัครระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ถ้าอายุไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์
   ให้ดำเนินการขออนุญาตเรียนจาก
  เขตพื้นที่การศึกษา   ก่อน 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
  อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 
  ถนนศรีอยุธยา 
  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400โทรศัพท์ 0-2354-3884 

  รับสมัครที่ 
  ศูนย์การเรียนชุมชนดีสมบุญ
  วันจันทร์, อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี และเสาร์
  ตั้งแต่ เวลา  18.00 - 20.00 น.
  วันศุกร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่ เวลา  10.00 - 16.00  น.
  โปรดแต่งกายสุภาพ 
  และเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วนด้วยค่ะ
  กรณี เอกสารไม่ครบ 
  ให้ยื่นวันถัดไป เมื่อเตรียมครบถ้วนแล้ว
  (งดกางเกงขาสั้น กระโปรงสั้นมากๆ 
  เสื้อกล้าม เสื้อแขนกุด)

  ไม่มีความคิดเห็น:

  ยินดีต้อนรับสู่ " ห้องเรียนครูปู "