ลิงค์ ข้อสอบกลางภาค ระดับประถมศึกษา

ลิงค์ ข้อสอบกลางภาค ระดับประถมศึกษา

https://goo.gl/forms/DHl2kBh71OG4fMws1   พท11001  ภาษาไทย

https://goo.gl/forms/erbsyERlOutimRVl2      พท12004  บันทึกไว้ได้ประโยชน์

https://goo.gl/forms/EPJ4eWgmmTCAWYqU2  สค12024 ประวัติศาสตร์ชาติไทย

https://goo.gl/forms/MKKeoXeCXYpnTPIG3  สค12002 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ

  https://goo.gl/forms/RJTfefkdEd0sGoWn2    สค02015 อาเซียนศึกษา

  https://goo.gl/forms/99FF2WzS60hslW6N2  สค13032 กรุงเทพศึกษา

https://goo.gl/forms/I5vvsKoZ8KYjVjMK2     พว11001 วิทยาศาสตร์

https://goo.gl/forms/jdgAA4RRBjOUaPfs1      ทร 11001 ทักษะการเรียนรู้

https://goo.gl/forms/6NQLaoRP9hW7eA0B3   ทช11001  เศรษฐกิจพอเพียง

https://goo.gl/forms/aZIsmuoTKAj4cel83        ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา
https://goo.gl/forms/O2aKgk0H82aW1Bl52    ทช 11003 ศิลปศึกษา

  https://goo.gl/forms/1q0xfWlHgBryicEj2      ทช02006 เพศศึกษาสําหรับพ่อแม่ลูกวัยรุ่น

  https://goo.gl/forms/ySnfOrOspWHIlDV13    ทช13004 คุ้มครองผู้บริโภค

https://goo.gl/forms/0gp0rHuDqywLDeZj1      อช11002  ทักษะการประกอบอาชีพ 

https://goo.gl/forms/acXmTA4WJGk3umE72      อช12001  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ

ไม่มีความคิดเห็น:

ยินดีต้อนรับสู่ " ห้องเรียนครูปู "