วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560

งานครั้งที่ 3 ส่งวันที่ 30 กรกฎาคม 2560

ให้ นักศึกษาทุกคน ทุกระดับชั้น ทำ
1. แต่งประโยค TENSE ต่างๆ ทั้ง 3 ประโยค (บอกเล่า,คำถาม,ปฏิเสธ) ใส่ใน กรต. บทละ 1 TENSE (ทั้งหมด 12 TENSE ทำใส่มา 12 บทใน เล่ม กรต.
โดย ใส่ชื่อ TENSE และวันที่ทำ   แล้วเขียนเนื้อหาลงมา ตั้งแต่ ข้อ 1 มาเลย ไม่ต้องสนใจหัวข้อในสมุด กรต. (เอาแค่บรรทัด)
2.เขียน MY MAPING  ของ TENSE ที่ หน้าว่าง (ที่ให้ติดรูปหรือวาดรูป) แผ่นก่อนครูให้คะแนนแต่ละบทนั่นล่ะ
3.อย่าลืม ลงชื่อนักเรียน ข้างล่าง ทุกบท
4.อ่อ อย่าลืมเขียนรายละเอียดของเราที่หน้ารายละเอียดเจ้าของเล่มด้วยนะ (ไม่งั้นงานหาย ครูไม่รับผิดชอบนะคะ)

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

งานครั้งที่ 2 นักศึกษา ทุกระดับ

ให้นักศึกษาที่ลาการเรียนในวันที่ 4 มิถุนายน 2560 ทำรายงานเรื่อง  โรคไบโพล่า  ส่งภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ค่ะ

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รายงาน ครั้งที่ 1 เทอม 1/60 ทุกระดับ

รายงานที่ 1  คนที่ไม่ได้ไปค่ายคุณธรรม  💳ทุกคน✡
ให้ทำรายงาน 1 เล่ม(เขียนหรือพิมพ์ก็ได้)
เกี่ยวกับ  วันวิสาขบูชา  พร้อม ถ่ายรูปการทำกิจกรรมเช่น การใส่บาตร การเวียนเทียนฯลฯ  ของตนเอง  แนบมาในเล่มรายงานด้วย (ภาพกิจกรรม)
ส่งวันที่ 28 พฤษภาคม 60
ประถม  ปกสีชมพู 📖
ม.ต้น ปกสีเหลือง
ม.ปลาย ปกสีฟ้า @

ยินดีต้อนรับสู่ " ห้องเรียนครูปู "