วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รายงาน ครั้งที่ 1 เทอม 1/60 ทุกระดับ

รายงานที่ 1  คนที่ไม่ได้ไปค่ายคุณธรรม  💳ทุกคน✡
ให้ทำรายงาน 1 เล่ม(เขียนหรือพิมพ์ก็ได้)
เกี่ยวกับ  วันวิสาขบูชา  พร้อม ถ่ายรูปการทำกิจกรรมเช่น การใส่บาตร การเวียนเทียนฯลฯ  ของตนเอง  แนบมาในเล่มรายงานด้วย (ภาพกิจกรรม)
ส่งวันที่ 28 พฤษภาคม 60
ประถม  ปกสีชมพู 📖
ม.ต้น ปกสีเหลือง
ม.ปลาย ปกสีฟ้า @

ยินดีต้อนรับสู่ " ห้องเรียนครูปู "