วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

กศน.เขตบางบอน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
 ระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมัครฟรี   
          ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2557

สมัครได้ที่ กศน.เขตบางบอน ซ.วัดนินสุขาราม 
ตรงข้ามแม็คโครบางบอน 02-453-1736
เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประชาชน     จำนวน   3 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน       จำนวน   3 ฉบับ
  3. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม    จำนวน 3 ฉบับ (ยกเว้นสมัครระดับประถมศึกษา  ไม่ต้องมี)
  4. รูปถ่าย 1.5  นิ้ว หน้าตรง เสื้อขาว ฉากหลังน้ำเงิน (ผู้หญิงเก็บผมให้เรียบร้อย ผู้ชายไม่มีหนวดเครา)   จำนวน  3 รูป
  5. ใบตรวจสุขภาพ   
  6. เอกสารอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ฯลฯ
กรณีสมัครระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถ้าอายุไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์ ให้ดำเนินการขออนุญาตเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษาก่อน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400โทรศัพท์ 0-2354-3884 

รับสมัครทุกวันจันทร์ - ศุกร์    เวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.

โปรดแต่งกายสุภาพ และเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วนด้วยค่ะ
(งดกางเกงขาสั้น กระโปรงสั้นมากๆ เสื้อกล้าม เสื้อแขนกุด)