วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557


วิชากรุงเทพศึกษา และ ทักษะการขยายอาชีพ  สอบทุกคน

วิชา ศาสนาฯ ผู้ที่ต้องสอบ เริ่มตั้งแต่ รหัสนักศึกษา 5613 เป็นต้นไป

วิชา ภาษาอังกฤษฯ  ผู้ที่ต้องสอบ คือ นายสันต์ทัศน์ โสภณสิริรักษ์ และตั้งแต่ รหัสนักศึกษา 5613 เป็นต้นไป

วิชา โครงงานฯ และ สังคม ผู้ที่ต้องสอบ คือ นายสมปอง คำทัต และตั้งแต่ รหัสนักศึกษา 5613 เป็นต้นไป

วิชา คณิตศาสตร์ ผู้ที่ต้องสอบ คือ นายพงศกร กองบิน, นายเสกสรร ร้อยทา,นายดนุเดช  ธงสันเทียะ, นายสมปอง คำทัต และตั้งแต่ รหัสนักศึกษา 5613 เป็นต้นไป
วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

กศน.เขตบางบอน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
 ระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมัครฟรี   
          ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2557

สมัครได้ที่ กศน.เขตบางบอน ซ.วัดนินสุขาราม 
ตรงข้ามแม็คโครบางบอน 02-453-1736
เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประชาชน     จำนวน   3 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน       จำนวน   3 ฉบับ
  3. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม    จำนวน 3 ฉบับ (ยกเว้นสมัครระดับประถมศึกษา  ไม่ต้องมี)
  4. รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง เสื้อขาว ฉากหลังน้ำเงิน (ผู้หญิงเก็บผมให้เรียบร้อย ผู้ชายไม่มีหนวดเครา)   จำนวน  3 รูป
  5. ใบตรวจสุขภาพ   
  6. เอกสารอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ฯลฯ
กรณีสมัครระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถ้าอายุไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์ ให้ดำเนินการขออนุญาตเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษาก่อน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400โทรศัพท์ 0-2354-3884 

รับสมัครทุกวันจันทร์ - ศุกร์    เวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.

โปรดแต่งกายสุภาพ และเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วนด้วยค่ะ
(งดกางเกงขาสั้น กระโปรงสั้นมากๆ เสื้อกล้าม เสื้อแขนกุด)