วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557

ข้อตกลงของเรา ชาว"ห้องเรียนครูปู"

ในการทำงานส่งครูปุูทุกชนิด/วิชา
ห้ามเขียนคำภาษาไทยผิด เด็ดขาด
แม้จะเป็นการพิมพ์งาน หรือcopy ข้อความมาก็เช่นกัน
ให้แก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อนการพิมพ์ส่ง


ถ้า ตรวจพบคำผิด 
ให้คัดแก้ไขคำผิดมาส่ง 
คำละ 20 บรรทัด บรรทัดละ  4-6 แถว 
(แล้วแต่ความยาวให้เหมาะสม เช่น คำสั้น 6 แถว )